Skip to main content

2020 | Übersetzungshilfen | Buch

Rumänisch-Deutsch für die Pflege zu Hause

română-germană pentru îngrijirea la domiciliu

verfasst von: Nina Konopinski-Klein

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

insite
SUCHEN

Über dieses Buch

Rumänisch/Deutsch, Deutsch/Rumänisch - Wörterbuch für rumänische Pflegende, Senioren und Angehörige:

Eine große Herausforderung für viele rumänische Pflegekräfte im deutschsprachigen Raum ist die Verständigung im Alltag der häuslichen Pflege. Dieser einfache Sprachführer ist ein unverzichtbarer Helfer im direkten Gespräch. Begriffe und einfache Sätze aus dem Alltag werden in beiden Sprachen angeführt und erleichtern die Kommunikation zwischen allen Beteiligten. Häufig verwendete Vokabeln, medizinische Fachwörter und einfache Dialoge werden zu Alltagsthemen zusammengetragen, wie z.B.: Körperhygiene, Haushalt, der menschliche Körper, Wohlbefinden, Arztbesuch, Gesundheit und Krankheit, Ernährung. Zahlreiche Abbildungen unterstützen ebenfalls das Einander-Verstehen.

Für rumänische Pflegekräfte, die in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz arbeiten, Vermittlungsagenturen und Arbeitgeber im Gesundheitswesen, die mit slowakischen Fachkräften zusammenarbeiten. Aber auch Senioren und Angehörige, die dankbar sind über die Unterstützung im häuslichen Umfeld, finden in diesem Alltagswörterbuch eine wirklich praktische Hilfe.

Inhaltsverzeichnis

Frontmatter
1. Hinweise – Precizări
Zusammenfassung
Das erste Kapitel ist dem normalen Gespräch beim Kennenlernen gewidmet. Mit Hilfe von Satzbeispielen können Sie sich vorstellen und das Wichtigste über sich erzählen. Hierzu gehören Begrüßungsworte, Informationen über Ihre private und berufliche Situation und Ihre Interessen.
Primul capitol este dedicat conversaţiei simple şi formulelor obişnuite de salut folosite la făcutul cunoştinţei între persoane. Prin dialogurile exemplare expuse aici puteţi să vă prezentaţi şi puteţi exprima cele mai uzuale informaţii despre persoana Dvs.; acestea sunt cuvinte de bun venit, informaţii despre situaţia Dvs. personală şi profesională cât şi despre interesele dumneavoastră.
Nina Konopinski-Klein
2. Vorstellung – Prezentare / recomandaţi-vă
Zusammenfassung
Hier befinden wir uns bereits im Gespräch. Es werden verschiedene Themen vorgeschlagen, von sehr allgemein (Wetter, Wünsche, Grüße) bis ins Private, wie z. B. Fragen nach dem Befinden, der Gesundheit oder der Religion.
Aici suntem deja în miezul conversaţiei. Sunt propuse diferite teme, de la cele foarte generale (vreme, dorinţe, salutări) până la cele mai personale, cum ar fi întrebări despre starea sănătaţii, familie sau religie.
Nina Konopinski-Klein
3. Gespräche – Conversaţie
Zusammenfassung
In diesem Kapitel findet man viele praktische Daten, die für das Alltagsleben notwendig sind: Aufzählungen und Auflistungen von allgemeinen Informationen und Übersetzungen wie Zahlen, Monate, Uhrzeit, Farben und Eigenschaften. Alles, oder fast alles, was notwendig ist, um sich zu verständigen und klar und präzise auszudrücken.
În acest capitol, veţi găsi o mulţime de informaţii practice, care sunt necesare în viaţa de zi cu zi: enumerări şi colecţii de informaţii generale şi traducerea cuvintelor uzuale, cum sunt numerele, lunile anului, timpul, culorile şi proprietăţile obiectelor. Totul, sau aproape tot ceea ce este necesar pentru a comunica rapid şi pentru a te exprima în mod cât mai clar şi precis.
Nina Konopinski-Klein
4. Allgemeines – Expresii generale
Zusammenfassung
Wie heißt was auf Rumänisch oder Deutsch im menschlichen Körper? Hier finden Sie die wichtigsten Körperteile, Organe und Systeme. Übersichtliche Darstellungen erleichtern die Verständigung, denn auch wenn man nicht weiß, wie ein bestimmter Körperteil heißt, kann man in der Darstellung darauf deuten.
Cum se numesc în limba română sau în limba germană organele corpului uman? Aici veţi găsi descrise şi ilustrate părţi importante ale corpului, organe şi sisteme din anatomia umană. Descrieri clare care uşurează înţelegerea, deoarece chiar dacă nu ştiţi cum se numeşte o anumită parte a corpului o puteţi rapid determina pe baza ilustraţiilor din acest capitol.
Nina Konopinski-Klein
5. Der menschliche Körper – Anatomia corpului uman
Zusammenfassung
Zu den Aufgaben der Pflegerin gehört die Begleitung und Betreuung der kranken Pflegeperson. In diesem Kapitel findet die Pflegerin die Bezeichnungen der krankhaften Zustände, der Krankheiten, der in diesem Zusammenhang notwendigen Utensilien und Medikamente, der medizinischen Ausstattung sowie Tipps für Besuche beim Arzt.
Printre sarcinile asistenţei medicale face parte bineînţeles îndrumarea şi însoţirea persoanei de îngrijit. În acest capitol, asistenta poate determina numele unor boli, poate lua decizii privitoare la starea de evoluţie a bolii şi este îndrumată pentru face pregătirile necesare pentru vizita la cabinetul medical în care va putea raporta medicului măsurile luate.
Nina Konopinski-Klein
6. Gesundheit und Befinden – Sănătatea şi starea sănătăţii
Zusammenfassung
Ein allgemeines Kapitel, nützlich nicht nur für die Pflegerin. Alles, was die tägliche Umgebung betrifft. Hier finden Sie Begriffe zur Wohnung, deren Ausstattung und Pflege. Alle Einrichtungen sind thematisch nach den Wohnbereichen gruppiert und leichter zu finden als in einem gewöhnlichen Wörterbuch.
Un capitol general, util nu numai pentru asistenţa medicală. Vocabularul se referă la mediul de activitate din cotidian. Aici veţi găsi termeni referitori la apartament şi la echipamentul de întreţinere a locuinţei. Toate facilităţile sunt grupate tematic în funcţie de zonele specializate ale unei locuiţe (dormitor, bucătărie, baie, etc.) şi sunt mai uşor de găsit decât într-un dicţionar obişnuit.
Nina Konopinski-Klein
7. Wohnung – Locuinţa
Zusammenfassung
Was machen wir heute? Wie soll der Tag verlaufen? Welche Hilfe braucht die Pflegeperson? Wie spreche ich mit ihr darüber? Fragen und Antworten, die den Tagesablauf betreffen, vom Aufstehen übers Anziehen und Spazierengehen bis hin zum Kochen, Essen und Einkaufen usw. finden sich hier. Sowohl in Form von Dialogen als auch als thematisches Wörterbuch.
Ce facem azi? Cum petrecem ziua? Ce fel de ajutor are nevoie persoana de îngrijit astăzi? Cum să vorbesc cu ea despre asta? Aici pot fi găsite întrebări şi răspunsuri cu privire la rutina de zi cu zi, de la trezirea de dimineaţă, îmbrăcatul, plimbarea şi mersul pe jos, pană la gătit, la alcătuitul meniului pentru prânz şi până la cumpărături, etc. Aceste subiecte sunt prezentate atât sub formă de dialog, precum şi în forma unui dicţionar tematic.
Nina Konopinski-Klein
8. Tagesplan – Planul zilnic
Zusammenfassung
Sollte es zu einer Notfallsituation kommen, muss schnell gehandelt werden. Deshalb sind hier die wichtigsten Informationen kurz zusammengefasst. Beispiele für Sätze, die notwendig sind, falls jemand sofort benachrichtigt werden muss (Notarzt, Polizei, Feuerwehr). Hier finden sich auch Tipps für die Pflegerinnen, die das Leben erleichtern.
În cazul unor situaţii de urgenţă, trebuie să acţionaţi rapid. Aici sunt cel mai importante informaţii în acest sens - tratate pe scurt. Exemple de expresii şi propoziţii, care sunt necesare în cazul în care cineva trebuie să fie înştiinţat imediat (ambulanţă, poliţie, pompieri). Aici veţi găsi, de asemenea, sfaturi pentru îngrijire, care vă pot face viaţa mai uşoară la locul Dvs. de activitate.
Nina Konopinski-Klein
9. Notfallsituationen und Tipps – Comportamentul în caz de urgenţă şi îndrumări utile
Zusammenfassung
Bei der Privatpflege ist es empfehlenswert, den Zustand der zu pflegenden Person sowie die täglichen Ereignisse regelmäßig aufzuschreiben. Somit können Sie bei jeder Nachfrage bestimmte Zustände und Tätigkeiten des entsprechenden Tages auch nachträglich rekonstruieren. Beispiele und Tipps in diesem Kapitel.
În decursul asistenţei de îngrijire privată, este recomandat să notaţi starea persoanei îngrijite si evenimentele de zi cu zi în mod regulat. Acest lucru vă permite să reconstruiţi anumite situaţii şi activităţi din cotidianul de asistenţă şi vă permite astfel ulterior să fiţi pregătită cu informaţii precise la fiecare cerere. În acest capitol sunt prezentate exemple şi sfaturi în acest context.
Nina Konopinski-Klein
10. Pflegeberichte – Documentaţia serviciilor prestate şi întocmirea unui raport zilnic de asistenţă
Zusammenfassung
Die deutsche Aussprache leicht gemacht. Die wichtigsten Regeln und phonetischen Tipps. Eine Empfehlung für rumänische Personen, die noch nicht viel Erfahrung in Deutsch haben. Gut für den Anfang, um überhaupt sprechen und lesen zu können. Die Beispiele sollten auf jeden Fall mehrmals laut gelesen werden. So prägt sich die Aussprache besser ein.
Pronunţia germană prezentată cât se poate de simplu. Cele mai importante reguli şi sfaturi în exprimarea fonetică. O recomandare pentru persoanele din România care nu au încă multă experienţă în vorbirea limbii germane. Îndrumări de început, pentru conversat şi citit în germană. Dar pentru o exprimare cât mai bună, exemplele date în acest capitol, trebuie repetate şi citite în orice caz, de mai mult ori.
Nina Konopinski-Klein
11. Abschied / Trennung – Rămas bun / Despărţire
Zusammenfassung
Steht Ihre Abreise bevor, investieren Sie ein wenig Zeit, um zu überlegen bzw. aufzuschreiben, was für Ihre Nachfolgerin besonders wichtig und zu beachten ist. Ihr Betreuter wird davon profitieren.
Dacă vă aflaţi în pragul călătoriei luaţi-vă ceva timp pentru a reflecta şi a nota, ce este deosebit de important de ştiut pentru succesorul dvs. Persoana pe care o aveţi în îngrijire va profita astfel şi ea la rândul ei, de informaţiile date de dvs. succesorului.
Nina Konopinski-Klein
12. Aussprache – Pronunţia
Zusammenfassung
Im Bereich der Grammatik wurden die häufigsten Fehlerquellen der deutschen Sprache herausgesucht und leicht erklärt. Ich möchte betonen: Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Vielmehr werden ausgewählte Stolpersteine nach gesundem Menschenverstand erklärt und mit Beispielen belegt. Sollte jemand Freude und Gefallen an der deutschen Sprache finden, empfehle ich weiterführende Literatur zur deutschen Grammatik.
În ceea ce priveşte gramatica, cele mai obijnuite focare de greşeli în procesul de învăţare a limbii germane au fost selectate şi pe cât posibil explicate într-un mod simplu. Această temă însă nu poate fi tratată integral în complexitatea ei. Am selectat doar o parte din piedicile cunoscute din experienţa învăţării limbii germane, le-am explicat pe scurt şi ilustrat prin intermediul exemplelor date. Dacă cineva însă găseşte bucurie şi plăcere în învăţarea şi aprofundarea limbii, recomandăm să citească cursuri de specialitate şi literatură avansată.
Nina Konopinski-Klein
13. Grammatik – Gramatică
Zusammenfassung
Wenn Sie Interesse an der deutschen Sprache entwickelt haben und Ihre Kenntnisse erweitern wollen, empfehle ich Ihnen, sich genauer mit der Grammatik auseinanderzusetzen, und vor allem, so viele Wörter wie möglich zu lernen. am besten lernt man durch Gespräche und Lesen.
Dacă sunteţi interesat de limba germană şi doriţi să vă îmbunătățiţi cunoştințele, v-aş recomanda să vă procupaţi serios cugramatica. este important să învăţaţi cât mai multe cuvinte. O limbă străină se învaţă cel mai bine prin conversaţie şi prin lectură.
Nina Konopinski-Klein
14. Wichtige Hinweise zur Organisation der Pflegebeschäftigung – Informaţii importante cu privire la organizarea locurilor de muncă în asistenţa medicală
Zusammenfassung
Um sowohl der künftigen Betreuerin als auch der Familie der zu betreuenden Person die Auswahl einer richtigen Agentur zu erleichtern, habe ich in diesem Kapitel einige nützliche Hinweise zusammengefasst. – Pentru a facilita selecţia unei agenţii adecvate atât pentru îngrijitor, cât şi pentru familia celui urmat de a fi îngrijit, am pregătit în acest capitol câteva sfaturi utile.
Nina Konopinski-Klein
15. Wichtige Adressen – Adrese importante
Zusammenfassung
Diese Firmen habe ich persönlich kontaktiert und mich mit verantwortlichen Personen über die Firmenphilosophie unterhalten. Daher kann ich sie gerne empfehlen. – Am contactat personal aceste companii şi am vorbit cu personalul responsabil despre filozofia companiei. Prin urmare, vi le pot recomanda.
Nina Konopinski-Klein
Backmatter
Metadaten
Titel
Rumänisch-Deutsch für die Pflege zu Hause
verfasst von
Nina Konopinski-Klein
Copyright-Jahr
2020
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Electronic ISBN
978-3-662-60917-0
Print ISBN
978-3-662-60916-3
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-662-60917-0